Velkommen til LiveAid

Vores mission er at forbedre den sundhedsfaglige behandling for den enkelte patient uden meromkostninger for samfundet.

LiveAid CARE

LiveAid CARE leverer total sundhedsdækning med blandt andet speciallæger inden for smerter, almen medicin og psykiatri samt sygepleje eller dele heraf.

LiveAid ADVICE

LiveAid ADVICE leverer konsulentbistand blandt andet indenfor optimering af den sundhedsfaglige behandling med patientens behandling i fokus uden unødige meromkostninger.

LiveAid TRAINING

LiveAid TRAINING udbyder uddannelse af både sundhedsfagligt personale og ikke sundhedsfagligt personale.