Privatlivspolitik.

Compliance.

Hos LiveAid er kvalitet, informationssikkerhed, databeskyttelse og compliance nogle af de vigtigste parametre for vores forretnings succes. Dette fokus på compliance samt kvaliteten af vores ledelsessystem ligger til grund for vores måde at drive forretning op.

Vores fokus på GDPR, beskyttelse af personoplysninger og informationssikkerhed understøttes af diverse politikker og interne retningslinjer med tilhørende tiltag og initiativer.

Eksempler på tiltag vedr. informationssikkerhed og er vores fokus påadgangs­kontrol til systemer og bygninger, netværkssikkerhed, fortrolig behandling af personoplysninger osv. Arbejdet med generel kvalitetsledelse og består bl.a. i procesoptimering af interne rutiner og risikostyring. Vores interne auditfunktion understøtter den løbende forbedring af kvalitetsarbejdet.

Respekt for miljøet, beskyttelse af menneskerettigheder herunder arbejdstagerrettigheder og fokus på antikorruption er kerneområder i vores forretningsstrategi og generelle tilgang til compliance. Denne tilgang til Corporate Social Responsibility (CSR) følger principperne i det internationale CSR-initiativ, UN Global Compact.

Vores CSR-principper er manifesteret i vores ledelsessystem samt i vores Code of Conduct og interne etiske retningslinjer.