LiveAid Løsninger

LiveAid er specialist i skræddersyede sundhedsløsninger til offentlige institutioner og private virksomheder.

LiveAid er specialist i skræddersyede sundhedsløsninger til offentlige institutioner og private virksomheder.

LiveAid har især fokus på at sikre kontinuitet i behandlingen specielt i overgangen mellem primær og sekundær sektor samt mellem offentlige og private sundhedstilbud.

Med patienten i centrum har LiveAid siden 2011 udviklet en række velfungerende løsninger blandt andet for Kriminalforsorgen.

Live Aid CARE

LiveAid CARE leverer total sundhedsdækning med læge, speciallæge, sygeplejerske og psykiater.

En pakke der er skræddersyet til dig, som kombinerer telemedicin, døgnservice og fysisk fremmøde. LiveAid har erfaring med døgndækning året rundt. LiveAids løsninger har givet en bedre patientpleje – blandt andet i Kriminalforsorgen.

LiveAid CARE bygger på en hybridmodel med en central enhed, som altid er tilgængelig for det sundhedsfaglige personale og mobile enheder af læger og sygeplejersker, der kommer ud til dig eller vores klinikker. Den centrale enhed består af speciallæger, som blandt andet via virtuelle konsultationer står klar til at hjælpe kollegaerne placeret på de decentrale lokationer. Vi er til stede fysisk for at foretage målinger og vurderinger, men er samtidig også med på skærmen med det højeste niveau af specialviden. Vi kombinerer det bedste fra to verdener: En løsning tæt på dig med en somatisk og psykiatrisk undersøgelse og mulig blodprøvetagning og samtidig en direkte kontakt til en bred vifte af specialister – vi tager sygehuset med til dig.

Case: Kriminalforsorgen
LiveAid CARE har blandt andet været tilknyttet Kriminalforsorgen i Danmark. LiveAid har løst en lang række opgaver både i små arrester og fængsler på tværs af institutionerne i flere regioner i Danmark. Løsningen har primært været læge- og sygeplejedækning 24 timer i døgnet året rundt. Indsatte i Kriminalforsorgen har komplekse sygdomsbilleder og generelt manglende compliance.

LiveAids tilknytning til Kriminalforsorgen har blandt andet inkluderet oplæring af betjente i de sundhedsfaglige vejledninger, vejledning i sundhedsfaglige beredskabsplaner, og samtidig har LiveAid været garant for patientsikkerheden i institutionerne.

LiveAid ADVICE

LiveAid ADVICE leverer konsulentbistand blandt andet indenfor optimering af den sundhedsfaglige behandling med patientens behandling i fokus uden unødige meromkostninger.

Vi hjælper med sundhedsfaglige instrukser, og sørger for, at STPS-standarder er overholdt.

LiveAid bistår for eksempel myndighederne i forbindelse med projekter, som skal sætte rammen for fremtidens sundhedsbehandling. Det kan for eksempel være bemandingsplaner eller sundhedsfaglige overvejelser for håndtering af patienter på distancen.

Case: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Vi arbejder aktuelt som lægefaglig konsulent for direktoratet og hjælper med at dimensionere sundhedsløsningen indenfor murene.

I forbindelse med STPS-tilsyn i Kriminalforsorgen var de meget tilfredse med vores generelle kvalitet og specielt vores evne til at implementere ændringer på tværs af institutioner. STPS opfordrede de øvrige matrikler med anden sundhedsløsning til at kontakte os, så vi kunne hjælpe dem i mål.

LiveAid TRAINING

LiveAid TRAINING udbyder uddannelse af både sundhedsfagligt personale og ikke sundhedsfagligt personale.

LiveAids høje faglige niveau sikrer, at vi kan tilbyde en bred vifte af løsninger. Nedenfor er en række eksempler på kurser, som tilbydes:

Førstehjælp for begyndere: Kurset er for medarbejdere, som skal have et minimum af viden om førstehjælpsbehandling. Det kan være udvalgte medarbejdere eller en hel virksomhed, der har behov for at træne førstehjælp med faste intervaller. Det er tilpasset netop jeres virksomhed med fokus på for eksempel elektricitets- eller faldskader. Er der langt til nærmeste ambulance eller sygehus, fokuserer vi på længerevarende hjælp.

Førstehjælp for sundhedsfagligt personale: Kurset er for sundhedsfagligt personale, som skal på en særlig opgave, hvor der kan opstå akutte problemstillinger, der kræver en øjeblikkelig indgriben, som ligger ud over den almindelige førstehjælp.

Patientsikkerhed i tråd med retningslinjer: Kurset er for dig, som er ansvarlig for at sikre, at retningslinjerne for patientsikkerhed overholdes. Du kan være ansat på en klinik eller institution og har behov for at forstå retningslinjerne, så du kan sikre, de implementeres korrekt, og at det øvrige personale har forstået og reelt arbejder efter dem.