Om LiveAid.

LiveAid er grundlagt af lægerne og vennerne Thomas Bøllingtoft Knudsen og Rasmus Faurby tilbage i 2011. De har kendt hinanden, siden de begge studerede til læger i år 2000.

LiveAid er grundlagt af lægerne og vennerne Thomas Bøllingtoft Knudsen og Rasmus Faurby tilbage i 2011. De har kendt hinanden, siden de begge studerede til læger i år 2000.

LiveAid opstod med et ønske om at skabe en bedre klinisk praksis for patienter og et bedre arbejdsliv uden uhensigtsmæssige grænseflader imellem faggrupper. Dengang som nu er udgangspunktet et stærkt samarbejde og sundhedsfaglige kompetencer.

LiveAid begyndte som et hobbyprojekt med primært førstehjælpskurser til folkeskoler og praktiserende læger. I dag tilbyder LiveAid en lang række løsninger med patienten i centrum.

LiveAids mission er at forbedre den sundhedsfaglige behandling for den enkelte patient uden meromkostninger for samfundet. Vi arbejder hver dag med at optimere arbejdsgangene og tilrettelægge arbejdet, så patientbehandlingen hele tiden er i centrum. LiveAid har især fokus på at sikre kontinuitet i behandlingen specielt i overgangen mellem primær og sekundær sektor samt mellem offentlige og private sundhedstilbud.

Vi lader os ikke narre, og vi forfalder ikke til kortsigtede løsninger, for vi ved, at der også er en dag i morgen. Hvis ikke vi ændrer vores tilgang til behandlingen, bliver kapacitetsproblemerne i sundhedsvæsenet kun større. Hos LiveAid er patienten altid i centrum, og vi gør det på en intelligent måde med de helt rigtige løsninger.

Thomas Bøllingtoft Knudsen bor på Sjælland (født i 1979):

Thomas er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2008 og ph.d. fra Syddansk Universitet i 2014. Han er uddannet speciallæge i anæstesiologi og arbejder som anæstesilæge på Rigshospitalet i København. Han er medstifter af LiveAid og har primært ansvar for det administrative lægelige arbejde. Han er ansat som ekstern lektor ved Københavns Universitet og underviser på medicinstudiet samt postgraduat uddannelse af læger og andet sundhedspersonale. Thomas har bred erfaring fra sit arbejde i hospitalsvæsenet i Danmark og har været et år i Norge. Thomas er ALS- (Advanced Life Support) og ATLS- (Advanced Trauma Life Support) og APLS (Advanced Pediatric Life Support) certificeret. Som en del af arbejdet som anæstesilæge arbejder han på akutlægebilerne i Region Hovedstaden. Thomas er endvidere lederuddannet i Ungdommens Røde Kors og har siddet fire år i hovedbestyrelsen i Røde Kors i Danmark.

Thomas er gift med Christina, de har Sine, Gustav og Laurits, og bor i Herstedvester Landsby.

Rasmus Faurby bor i Jylland (født i 1979):

Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2007. Han er daglig fast lægelig chef i LiveAid, hvor han har ansvar for organisering og drift.

Rasmus er uddannet speciallæge i anæstesiologi i Danmark og Sverige. Han har bred erfaring indenfor hospitalsvæsenet og har arbejdet både i Sverige, Norge og Danmark – blandt andet på Herlev Hospital og Aarhus Universitetshospital. Han har tidligere været undervisningsansvarlig i vikarbureauet Medikom.

Han underviser yngre læger i avanceret genoplivning. Rasmus er PHTLS- (Pre-Hospital-Trauma-Life-Support), STaR- (Safe Transfer and Retrieval), ALS- (Advanced Life Support) samt ATLS- (Advanced Trauma Life Support) og APLS (Advanced Pediatric Life Support) certificeret. Ved siden af LiveAid arbejder Rasmus på alarmcentralen (AMK) og på lægebilerne i Region Midtjylland.

Rasmus er forlovet med Anne Mette, de har sammen Tobias, og bor i Vejle.